Khối mười hai mặt đều (hình vẽ dưới đây) là khối đa diện đều loại. Description: 12 mat deu     

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Theo định nghĩa: khối mười hai mặt đều là khối đa diện đều loại img1.

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...