Khi nhỏ từ từ dung dịch NH3 vào dung dịch CuSO4 thì sản phẩm có màu xanh thẫm của:


A.

Cu(OH)2.

B.

[Cu(NH3)4]SO4.

C.

[Cu(NH3)4](OH)2.

D.

[Cu(NH3)4]2+.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

[Cu(NH3)4]2+.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...