Khi một vật hấp thụ ánh sáng phát ra từ một nguồn, thì nhiệt độ của vật sẽ

A.

thấp hơn nhiệt độ của nguồn.

B.

bằng nhiệt độ của nguồn.

C.

cao hơn nhiệt độ của nguồn.

D.

có thể nhận giá trị bất kì.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...