Khi clo hoá PVC ta thu được một loại tơ clorin chứa 66,18% clo. Trung bình 1 phân tử clo tác dụng với bao nhiêu mắt xích PVC?

A.

3.

B.

2.

C.

1.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2.

Khối lượng của mạch polime (gồm n mắt xích -CH2-CHCl-) được thế một nguyên tử Cl là:

34,5 + 62,5n

%Cl = .100% = 66,18 n = 2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...