Khi 1 (g) vật chất biến đổi hoàn toàn thành năng lượng, nguồn năng lượng tương đương sinh ra là:

A.

W = 3.10J.

B.

W = 9.1016 J.

C.

W = 9.1015 J.

D.

W = 9.1013 J.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

W = 9.1013 J.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...