Hoà tan hàn toàn 12,15 (gam) hỗn hợp gồm Mg, M có tỷ lệ mol tương ứng là 2 : 3, cần dùng 300 (ml) dung dịch Y gồm HCl 1M và H2SO4 0,5M loãng thu được dung dịch Z. Để trung hoà lượng axit dư trong dung dịch Z cần dùng 100 (ml) dung dịch NaOH 1M. Kim loại M là:

A.

Fe.

B.

Zn.

C.

Al.

D.

Ba.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Zn.

nH+ = 0,3.1 + 2.0,5.0,3 = 0,6 (mol); nOH = 0,1 (mol)

Mg + 2H+ Mg2+ + H2↑  (1)

 x      2x

M    +  2H+ Mn+ + H2↑     (2)

1,5x     3x

H+  +  OH H2O            (3)

0,1 ← 0,1

Từ (1), (2) và (3)  nH+ = 2x + 3x + 0,1 = 0,6  x = 0,1 (mol).

Mà: 24.0,1 + M.0,15 = 12,15  M = 65 (Zn)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...