Hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều là u = 310sin(100πt) (V). Thời điểm gần nhất sau đó là bao nhiêu để hiệu điện thế tức thời đạt giá trị 155 (V)?

A.

s.

B.

s.

C.

s.

D.

s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

s.

155 = 3sin100πt sin100πt = 100πt = t1 = (s).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...