Hiện tượng nào xảy ra ở thực vật dẫn đến sự di - nhập gen?

A.

Sự phát tán các bào tử, hạt phấn, quả, hạt.

B.

Sự thụ tinh kép giữa các cá thể trong một quần thể.

C.

Sự giao phối ngẫu nhiên và tự do giữa các cá thể trong quần thể.

D.

Sự tự thụ phấn bắt buộc đối với các cây giao phấn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Sự phát tán các bào tử, hạt phấn, quả, hạt.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 20 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...