Giá trị nhỏ nhất của y = 5x + 5-x là:

A.

5

B.

1

C.

2

D.

25

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

2

 (bất đẳng thức cô-si).

 ứng với 5x = 5-x ⇔ x = 0.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...