Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Entertainment is an activity designing to give people pleasure or relaxation.

A.

Entertainment

B.

an

C.

designing

D.

relaxation

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

designing → designed

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...