Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Over two decades Vietnam has emerged as an important regional produce of oil and natural

gas in Southeast Asia.


A.

has emerged

B.

an

C.

produce

D.

and

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

produce → producer

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...