Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

We offer you a comprehension training in all aspects of the business.

A.

offer

B.

comprehension

C.

in all

D.

the business

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

comprehension → comprehensive

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...