Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

She apologized and said that she won’t do it again.

A.

apologized

B.

that

C.

won’t

D.

again

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

won’t → wouldn’t

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...