Em hãy chọn tên riêng thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu sau :
Người lấy thân mình làm giá súng trong chiến dịch Điện Biên Phủ là anh … .

A.

Bế Văn Đàn

B.

Lê Văn Tám

C.

Tô Vĩnh Diện

D.

Nguyễn Văn Trỗi

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...