Đồng bằng sông Hồng có những vùng độc canh lúa nước, biện pháp hữu hiệu nhất để thâm canh lúa là:

A.

Sử dụng nhiều máy móc.

B.

Phát triển thủy lợi tưới tiêu.

C.

Kết hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi.

D.

Tăng thêm phân bón thích hợp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tăng thêm phân bón thích hợp.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...