Điền số thích hợp vào chỗ chấm: $4{m^3}28d{m^3} = ...d{m^3}$

A.

4028

B.

428

C.

40028

D.

4280

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: $4{m^3}28d{m^3} = 4{m^3} + 28d{m^3} = 4000{m^3} + 28d{m^3} = 4028d{m^3}$ Vậy số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là 4028.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...