Điện phân NaBr nóng chảy, thu được Br2 là do có:

A.

Sự oxi hoá ion Br ở anot.

B.

Sự oxi hoá ion Br ở catot.

C.

Sự khử ion ở Br anot.

D.

Sự khử ion ở Brcatot.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Sự oxi hoá ion Br ở anot.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...