Điểm quyết định trong cơ chế nhân đôi đảm bảo cho phân tử ADN con có trình tự nuclêôtit giống phân tử ADN mẹ là

A.

enzim ADN-pôlymeraza hoạtđộng theo chiều từ 5' đến 3'.

B.

cơ chế nhân đôi bán bảo toàn.

C.

sự phá vỡ và tái xuất hiện lần lượt các liên kết hiđrô trong cấu trúc.

D.

nguyên tắc bổ sung thể hiện trong quá trình lắp ghép các nuclêôtit tự do.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Nguyên tắc bổ sung thể hiện trong quá trình lắp ghép các nuclêôtit tự do.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải chi tiết - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...