Để quan sát từ phổ của từ trường do một nam châm tạo nên ta có thể dùng vật liệu nào sau đây?

A.

Mạt đồng.

B.

Mạt nhôm.

C.

Mạt kẽm.

D.

Mạt sắt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Mạt sắt.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...