Để phát tán đi xa, hạt thường có túm lông (hạt cúc, hạt bông gòn...) hoặc có cánh. Điều đó có ý nghĩa:

A.

dễ bám vào lông của động vật nhờ đó hạt được đưa đi xa.

B.

chim chóc hoặc sâu ăn và mang hạt đi xa dễ dàng.

C.

dễ bay đi xa trong không trung nhờ gió thổi.

D.

người mang hạt giống nhẹ dễ vận chuyển đi xa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

dễ bay đi xa trong không trung nhờ gió thổi.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương cá thể và quần thể sinh vật 40 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...