Đại lượng nào kể sau có thể có giá trị âm (< 0)?

A.

Thời điểm t xét chuyển động của vật.

B.

Tọa độ x của vật trên trục.

C.

Độ dời Δx mà vật di chuyển

D.

Cả ba phương án đã cho đều đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Các đại lượng t, x, Δx đều có thể có giá trị âm. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...