Đặc điểm nào dưới đây không phải của tầng bình lưu:

A.

Không khí khô, lỗng 

B.

Không khí chủ yếu chuyển động theo phương nằm ngang 

C.

Nhiệt độ ở đỉnh đạt 10oC

D.

Tập trung phần lớn khí ôdôn trong khí quyển, nhất là ở độ cao 45 – 50km   

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...