Đặc điểm nào dưới đây không phải của tầng bình lưu:

A.

Không khí khô, lỗng 

B.

Không khí chủ yếu chuyển động theo phương nằm ngang 

C.

Nhiệt độ ở đỉnh đạt 10oC

D.

Tập trung phần lớn khí ôdôn trong khí quyển, nhất là ở độ cao 45 – 50km   

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tập trung phần lớn khí ôzôn trong khí quyển, nhất là ở độ cao 45 – 50km   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...