Đặc điểm của cách li sinh thái là:

A.

Khu phân bố trùng lên nhau và có điều kiện sống khác nhau.

B.

Cùng khu phân bố nhưng điều kiện sống khác nhau.

C.

Khác khu phân bố và có điều kiện sống như nhau.

D.

Có khu phân bố và điều kiện sống giống nhau hay không đều không đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cùng khu phân bố nhưng điều kiện sống khác nhau.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...