Cuộc đảo chính M. Goóbachốp diễn ra thời gian nào?

A.

Ngày 19 - 8 - 1991

B.

Ngày 21 - 8 - 1991

C.

Ngày 24 - 8 - 199

D.

Ngày 21 - 12 - 1991.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ngày 19 - 8 - 1991

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 20 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...