Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ X là C4H8O2. Số đồng phân cấu tạo chứa chức este của X là:

A.

2.

B.

3.

C.

4.

D.

5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

4.

C4H8O2 có 4 đồng phân cấu tạo chứa chức este: HCOOCH2-CH2-CH3; CH3-COO-CH2-CH3; CH3-CH2-COOCH3; HCOOCH(CH3)-CH3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...