Con người thích nghi với môi trường sống chủ yếu thông qua:

A.

lao động sản xuất, cải tạo môi trường.

B.

biến đổi hình thái sinh lí trên cơ thể.

C.

sự phân hóa và chuyển hóa các cơ quan.

D.

phát triển lực lượng sản xuất, cải tạo quan hệ sản xuất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

lao động sản xuất, cải tạo môi trường.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...