Có thể tạo được nhiệt độ ở 500C bằng cách

A.

trộn 1 (kg) nước đá ở 00C với 1 (kg) nước ở 1000C.

B.

trộn 1 (kg) nước ở 00C với 1 (kg) nước ở 1000C.

C.

trộn 1 (kg) nước ở 00C với 1 (kg) hơi nước ở 1000C.

D.

trộn 1 (kg) nước đá ở 00C với 1 (kg) hơi nước ở 1000C.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Trộn 1 (kg) nước ở 00C với 1 (kg) nước ở 1000C.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 chất rắn, chất lỏng, sự chuyển thể - vật lý 10 có lời giải - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...