Có một hỗn hợp gồm silic và nhôm. Hỗn hợp này phản ứng được với dãy các dung dịch nào sau đây:

A.

HCl,HF

B.

NaOH,KOH.

C.

NaCO3,KHCO3

D.

BaCl2,AgNO3

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

NaOH,KOH.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...