Có các lọ hóa chất mất nhãn trong mỗi  lọ đựng một trong các dung dịch sau : FeCl2 ,(NH4)2SO4 ,FeCl3 , CuCl2 , AlCl3 ,NH4Cl .Chỉ dùng các ống nghiệm và dung dịch NaOH lần lượt thêm vào từng dung dịch có thể nhận biết tối đa mấy dung dịch trong số các dung dịch kể trên ?

A.

6 Dung dịch .                  

B.

3 Dung dịch .                 

C.

4 Dung dịch .       

D.

5 Dung dịch .

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...