Có các dung dịch: Cu(NO3)2; Na2SO4; BaCl2; Na2CO3. Nếu không dùng hóa chất nào có thể phân biệt được:

A.

2 dung dịch.

B.

1 dung dịch.

C.

3 dung dịch.  

D.

4 dung dịch.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

4 dung dịch.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...