Có bao nhiêu mặt phẳng khác nhau mà mỗi mặt phẳng đi qua ba đỉnh của một hình lập phương?

A.

20

B.

18

C.

12

D.

16

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 1 Khối Đa Diện 20 phút - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...