Có bao nhiêu mặt phẳng khác nhau mà mỗi mặt phẳng đi qua ba đỉnh của một hình lập phương?

A.

20

B.

18

C.

12

D.

16

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

20

Có ba loại mặt phẳng:

- Các mặt của hình lập phương: 6 mặt.

- Các mặt qua hai cạnh song song của hình lập phương nhưng không là mặt bên: 6 mặt.

- Các mặt qua ba đỉnh và tạo thành với hình lập phương thiết diện là tam giác đều: 8 mặt.

Vậy có tất cả 20 mặt. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 1 Khối Đa Diện 20 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...