có 3 dung dịch hỗn hợp X ( NaHCO3 và Na2CO3); Y ( NaHCO3 và Na2SO4) và Z ( Na2CO3 và Na2SO4). Để nhận biết được 3 dung dịch trên cần dùng 2 dung dịch là;

A.

NaOH và NaCl

B.

NH3 và NH4Cl          

C.

HCl và NaCl   

D.

HNO3 và Ba(NO3)2

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...