Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

durian                  during                     dull                        cucumber

A.

durian                  

B.

during                     

C.

dull                        

D.

cucumber

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

dull

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...