Choose the best answer for the following sentence:

When I ______________ home, my parents _______________ to work.

 

A.

got - went

B.

was getting - went

C.

got - had gone

D.

was getting - had gone

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...