Choose the best answer for the following sentence:

How dare you ____________ my letter!
 

A.

to open   

B.

open 

C.

opens

D.

opening

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

open

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...