Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Can you give me the newspaper on the table, Nam?

A.

Nam, give me the newspaper on the table, will you?

B.

Would you mind give me the newspaper on the table, Nam?

C.

Nam, you will give me the newspaper on the table, won’t you?

D.

Nam, give me the newspaper on the table, don’t you?

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nam, give me the newspaper on the table, will you?

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...