Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Tomorrow we will go to the zoo or we will visit the citadel because we don’t have much time.

A.

Tomorrow we will either go to the zoo or visit the citadel because we don’t have much time.

B.

Tomorrow we will neither go to the zoo nor visit the citadel because we don’t have much time.

C.

Tomorrow we will go to the zoo but we neither visit the citadel because we don’t have much time.

D.

Tomorrow we will both go to the zoo and visit the citadel because we don’t have much time.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tomorrow we will either go to the zoo or visit the citadel because we don’t have much time.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...