Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Fiona has a beautiful voice and plays the guitar very well. 

A.

Fiona can play the guitar very well but she cannot sing.

B.

Fiona either has a beautiful voice or plays the guitar very well.

 

 

C.

Neither Fiona has a beautiful voice nor she plays the guitar very well.

 

D.

Not only does Fiona have a beautiful voice but she also plays the guitar very well.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...