Choose a word that has different stress pattern:

suspicion                  imagine                  celebrate                   important

A.

suspicion                  

B.

imagine                  

C.

celebrate                   

D.

important

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

celebrate

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...