Choose a word that has different stress pattern:

milkmaid                         rival                        title                           defend

A.

milkmaid                               

B.

rival                        

C.

title                              

D.

defend

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

defend

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...