Choose a word that has different stress pattern:

commitment                 domestic                  substantial                 signature

A.

commitment                 

B.

domestic                  

C.

substantial                 

D.

signature

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

signature

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...