Chọn lọc tự nhiên có thể coi là nhân tố duy trì trạng thái đa hình cân bằng khi:

A.

Các cá thể có khả năng giao phối ngẫu nhiên.

B.

Các cá thể đồng hợp trội có sức sống và khả năng sinh sản cao hơn.

C.

Các cá thể dị hợp có sức sống và khả năng sinh sản cao hơn các cá thể đồng hợp.

D.

Chọn lọc chống lại alen lặn diễn ra.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Các cá thể dị hợp có sức sống và khả năng sinh sản cao hơn các cá thể đồng hợp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 20 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...