Chọn câu đúng trong các câu sau.

Nung nóng một vật rắn đến khi nóng chảy, nhiệt độ của vật luôn tăng thì đó là

A.

chất kết tinh.

B.

chất vô định hình.

C.

chất đơn tinh thể.

D.

chất đa tinh thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chất vô định hình.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 chất rắn, chất lỏng, sự chuyển thể - vật lý 10 có lời giải - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...