Cho z = 5 - 3i. Tính  ta được kết quả:

A.

10

B.

6i

C.

-8

D.

-6i

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

10

Ta có: 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...