Cho tam giác ABC có AB=c, BC=a, CA=b. Trung tuyến AM có độ dài:

A.

b2 + c2 - a2 

B.

122b2 + 2c2 - a2

C.

3a2 - 2b2 - 2c2

D.

2b2 + 2c2 - a2

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...