Cho phản ứng hạt nhân sau: (MeV). Biết độ hụt khối của  là ΔmD = 0,0024u và 1u = 931 (MeV/c2). Năng lượng liên kết của hạt nhân  là:

A.

7,7188 MeV.

B.

77,188 MeV.

C.

771,88 MeV.

D.

77188 MeV.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...