Cho phản ứng hạt nhân sau: (MeV). Biết độ hụt khối của  là ΔmD = 0,0024u và 1u = 931 (MeV/c2). Năng lượng liên kết của hạt nhân  là:

A.

7,7188 MeV.

B.

77,188 MeV.

C.

771,88 MeV.

D.

77188 MeV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

7,7188 MeV.

Ta có: Q = (ΔmHe – 2ΔmH)u.931 (MeV)  3,25 = (ΔmHe – 2.0,0024).931

 ΔmHe + 2.0,0024 (u); εHe = ΔmHe(u).931 = 7,7188 (MeV).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...