Cho một thể tích CO2 sục vào dung dịch NaOH tạo ra dung dịch X. Dung dịch X có phản ứng với BaCl2 tạo kết tủa và dung dịch Y. Dung dịch Y có phản ứng HCl tạo khí. Vậy trong X:

A.

Chỉ có Na2CO3.

B.

Chỉ có NaHCO3.

C.

Có Na2CO3 và NaOH dư.

D.

Có Na2CO3 và NaHCO3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Có Na2CO3 và NaHCO3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...