Cho hơi nước qua than nóng đỏ, người ta thu được hỗn hợp nào sau đây:

A.

CO và H2

B.

CO2 và H2

C.

N2 và H2

D.

CO và N2

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...