Cho hình lập phương img1cạnh img2. Tính khoảng cách từ img3 tới đường thẳng img4.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:    Theo giả thuyết ta có: img1  Gọi img2 là hình chiếu của img3 lên img4 ta có: img5. Xét tam giác img6 vuông tại img7 ta có: img8img9 img10   

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...