Cho hằng số Plăng h = 6,625.1034 (Js);

Tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 (m/s).

Năng lượng của photon của một ánh sáng đơn sắc là 4,85.10 −19 (J).

Ánh sáng đơn sắc đó có màu:

A.

Tím.

B.

Đỏ.

C.

Lục.

D.

Lam.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...